Cuộc tình vụng trộm trước đám cưới của Ishihara Nozomi


Ishihara Nozomi có bữa tiệc chia tay với đám bạn thân của mình. Cả đám có chuyến đi chơi xa, ăn uống và nhậu nhẹt đâm ra hơi bị lố lăng. Ai lấy đều có tí men trong người đâm ra em nó cũng bị gạ gẫm nện luôn. Cuộc tình vụng trộm cũng từ đó mà ra, mời anh em cùng theo dõi đoạn kết hấp dẫn phía sau….

Cuộc tình vụng trộm trước đám cưới của Ishihara Nozomi

Cuộc tình vụng trộm trước đám cưới của Ishihara Nozomi